خدایا! دفغع ی بعدی مرا به آن سفر ببر!

شنبه 29 آذر 1393 ساعت 06:49 ق.ظ
خودت لیاقت مرا بهتر می دانی. به ویزه ...

Analog Electronics

دوشنبه 22 اردیبهشت 1393 ساعت 09:46 ب.ظ

You such, or more honestly, I suck at you... but all the same

Apology to Humanity

چهارشنبه 27 فروردین 1393 ساعت 02:10 ق.ظ

I sincerely apologize for all my PDA in the past, especially those in libraries or around people who were trying to study

May Sound Too Obvious, but

پنج‌شنبه 21 فروردین 1393 ساعت 10:49 ق.ظ
Do not love one who can't love you back

An Attempt

پنج‌شنبه 7 فروردین 1393 ساعت 05:39 ق.ظ

دیروزمان به باد

امروزمان چنان

فردایمان فلان


زمان چه زود می گذرد

از پس این گفتار

زندگی چون گفتاریست

طولانی اما کوتاه


دیروز بود روز اول دانشگاه

اما مهاجرت خیلی زودتر نبود

سه و چهار و شش و هفت

سال ها زود می گذرند


چند گاهی بیشتر نمانده

به پایان یافتن کارشناسی

چنان می خواندش در فارسی

گرچه چنان عمیق نیست


مگر جزاین است در زندگی

مهندس و دکتر چه هستند

جز القاب و عناوین

جامعه چه زیبا گولمان می زند

که کسی شده ایم

انگار راحت تر می توانیم

از پس پوچی خویش بگذریم


انگار راحت تر می توانیم

ببینیم که چه غرق شده ایم

انگار راحت تر می توانیم

روزمرگی را لذت ببریم

گرچه راحت تر می توانیم

زندگی کنیم با روزمرگی


چه بیهوده گفتم از بیهودگی...

چه بیهوده لذت بردم از پوچی

چه بیهوده ژست عمیق گرفتم

چه بیهوده بیهوده بودم


دیروزمان گذشت

امروزمان هم زیاد نمانده...

به نام فردا... بگذار فردایم بیهوده نباشد

اصلا بی خیال فردا،

همین امشب بیا


"باش که امشب سحرم هوش باد

هر چه نیاد تو فراموش باد"


بگذار شعر اصلی ام کامل شود

همین امشب، همین امشب بیا

فکر عذاب آور

سه‌شنبه 22 بهمن 1392 ساعت 01:35 ق.ظ

عجیب است زمانی که می دانی فکری ناراحتت می کند، با این حال به آن می اندیشی و خود را عذاب می دهی. و نه حتی اینکه از زجر دادن خود لذت ببری، بلکه صرفا این کار را می کنی، بی آن که فکر کنی یا بدانی چرا.


شاید وقت آن رسیده است که از دور باطل خارج شوی.


نوشتن شاید به تو کمک کند. شاید به تو یادآوری کند چقدر بعضی کارهایت دیوانه وارند. اگر آن هم نشد، حداقل درد و دلی کردی و جایی ثبت کردی، با خود سخن گفتی، چنان که با پروردگارت سخن گفتی.

2015

شنبه 12 بهمن 1392 ساعت 07:32 ق.ظ

Will be the year of the events. Where 2016 will be solidify those


July and October, mark two changes


Changes that will affect me


One directly and one indirect


Till then, I don't have much to worry about


I mean I have a lot to worry about


but not CZ or CPs

( تعداد کل: 362 )
   1       2       3       4       5       ...       52    >>