X
تبلیغات
زولا

هشدار

شنبه 20 اسفند 1390 ساعت 02:21 ب.ظ

پروردگارا. ابتدا از آن چه فرصتی برای بیشتر فکر کردن به ارتباط با تو بود شکر گفتم.


اکنون از هشدارت تشکر می کنم. هشدار این که غافل نمی توان بود و سپری کرد. هشدار این که با غفلت به یکباره همه چیز فرو می ریزد، درست آن جا که فکرش را هم نمی توان کرد.


پروردگارا، به حقیقت تصور هم نمی کردم که این وقایع پیش بیاید. شاید دومین اشتباه بزرگ زندگی ام را مرتکب شده ام. اکنون وقت بازگشت به خودم و ریشه هایم است. مرا یاری کن در بازگشتم، بگذار دائمی باشد. به امید لطف و رحمتت بیشتر از دانشت.