خان ششم

پنج‌شنبه 21 آذر 1387 ساعت 08:43 ق.ظ

  ذره ی تو خارم کرد


    ذره ی خود خار کنم